Artikelserie: Vapenbrott

Ett av de vanligare brotten i de svenska domstolarna nuförtiden är vapenbrott. Det som är kriminaliserat är innehavet av tillståndspliktiga vapen när personen saknat rätt att inneha det. Vad som kategoriseras som vapen är brett. Väldigt förenklat kan sägas att vapen i vapenlagens mening är skjutvapen som kan skjuta ut kulor eller annan ammunition med hjälp av krutladdning, luft eller andra utskjutnings-mekanismer. Även vapen som kan jämställas med skjutvapen, exempelvis eldkastare, pepparspray och elchockvapen omfattas av tillståndskravet i vapenlagen.


Vi på advokatbyrån Choice har mångårig erfarenhet av alla typer av vapenbrott och kan därför erbjuda dig som misstänkt för vapenbrott den bästa juridiska rådgivningen.


Det finns fyra typer av vapenbrott

  • Ringa vapenbrott – Kan ge ett straff från böter till fängelse upp till sex månader (allt som oftast böter)
  • Vapenbrott (normalgraden) – Kan ge fängelsestraff på lägst 14 dagar till högst tre år
  • Grovt vapenbrott – Kan ge ett fängelsestraff på lägst två år och högst fem år
  • Synnerligen grovt vapenbrott – Kan ge ett fängelsestraff på lägst fyra år och högst sex år

Vapenbrott och rubricering 

Hur brottet rubriceras beror på en rad faktorer. När det rör sig om ett innehav av oaktsamhet eller att innehavet t.ex. rört ett äldre vapen utan funktion brukar detta rubriceras som ringa brott. För brott av normalgraden krävas det vanligtvis ett olovligt innehav av ett vapen som inte har någon särskilt farlig beskaffenhet. För att ett brott ska rubriceras som grovt krävs i regel att vapnet innehavts på en plats där människor samlas eller kan samlas, om det rör sig om flera vapen och/eller om vapnet är av särskild farlig art och beskaffenhet. Ett vapen brukar betecknas som särskilt farlig om vapnets eldkraft är kraftig. Typiskt sett handlar detta om militära vapen som automatkarbiner, halvautomatiska vapen och kulsprutor. Det har också betydelse för rubriceringen om vapnet innehavts i en kriminell miljö, om det varit skarpladdat och varit lättillgängligt. Slutligen för att ett brott ska rubriceras som synnerligen grovt vapenbrott krävs i regel att det rör sig om en stor mängd vapen där varje enskilt vapen skulle ha rubricerats som ett grovt vapenbrott. 

 

Fingeravtryck, DNA och annan teknisk bevisning är ofta den huvudsakliga bevisningen vid vapenbrott, särskilt vid grova. Dessutom, som framgår av den här artikeln, är det en rad faktorer som påverkar vilket eventuellt straff du får om du döms. En advokat från Choice kommer tillvarata din rätt med stor omsorg och expertis och ifrågasätta den tekniska bevisningen. Begär därför en advokat från Choice. Om du inte begär en särskild advokat riskerar du att få en advokat som inte har samma erfarenhet av vapenbrott som vi har.

 

Misstänkt för vapenbrott? 

Den här artikeln är inte uttömmande på något sätt. Ofta finns det många olika svar på just din fråga. En advokat eller jurist på advokatbyrån kan hjälpa dig att hitta rätt lösning. Har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på 08 10 14 77 eller via info@advokatchoice.se