Familjemål

Advokatbyrån Choice är specialister på familjerätt. Vi har ett stort engagemang för både dig och ditt barn. Om du behöver hjälp eller har frågor ber vi dig kontakta oss på telnr 08-10 14 77 eller e-post info@advokatchoice.se.

SV 4

Vi hjälper dig med familjemål

När två föräldrar bestämmer sig för att separera blir det ofta frågor om vem som ska ha vårdnaden om barnen. Huvudregeln är att vårdnaden ska vara gemensam, men ibland kan det vara så att en förälder får ensam vårdnad. Att ha vårdnaden om ett barn kan förenklat beskrivas som att man ansvarar för barnets personliga förhållanden och ser till så att barnets alla behov tillgodoses. En vårdnadshavare har också rätt att bestämma i de flesta frågor som rör barnet.

 

 

I samband med frågan om vårdnad kan frågan om boende och umgänge för barnen bli aktuellt, dvs. var barnen ska bo och hur de ska umgås med sina föräldrar. Barn kan bo växelvist hos båda föräldrarna, till exempel varannan vecka, men det kan också vara så att barn bor hos en förälder och sedan träffar den andra föräldern under vissa perioder.

 

 

Om du behöver hjälp med ditt barns vårdnad, boende eller umgänge – kontakta Advokatbyrån Choice! Vi är specialiserade på familjerätt och har stor erfarenhet av att företräda föräldrar. Förutom att vara ombud i domstol hjälper vi gärna till med att förhandla och ta fram en överenskommelse med den andra föräldern om hur vårdanden, boendet eller umgänget ska vara. Självklart erbjuder vi även allmän rådgivning i familjerättsliga frågor.

 

 

Det första steget är att boka in ett rådgivningsmöte där du får träffa en av advokatbyråns advokater eller jurister. Då diskuterar vi din och ditt barns situation, svarar på frågor och ger en bedömning av hur man bäst bör gå tillväga. Det första mötet betalar du som utgångspunkt själv. För den fortsatta processen kan man ansöka om rättsskydd från din hemförsäkring eller rättshjälp från staten. Det är ekonomisk hjälp som täcker en viss del av kostnaderna för att anlita en advokat eller jurist.