Asyl och migration

Vi på Advokatbyrån Choice har stor vana och erfarenhet av att företräda och biträda asylsökande unga och vuxna, yngre och äldre, familjer och enskilda. Alla har rätt till ett bra biträde i denna utsatta situation. Kontakta oss på telnr 08-10 44 78 eller info@advokatchoice.se så berättar vi mer!

SV 4

Har du sökt asyl?

Om du har ansökt om asyl i Sverige kommer Migrationsverket att vilja prata med dig. Du behöver då ett offentligt biträde som kan hjälpa dig på vägen mot ett uppehållstillstånd och se till att utredningen blir bra och rättssäker.

 

Begär någon från Advokatbyrån Choice! Vi har mycket stor erfarenhet av asylärenden.Vissa av oss har tidigare arbetat på såväl Migrationsverket som den tidigare Utlänningsnämnden. 

Vi bokar in ett möte med tolk innan utredningen med Migrationsverket och förklarar hur en asylprocess går till. Vi följer med dig till utredningen och stöttar dig under hela ärendets gång. Om Migrationsverket fattar ett beslut som du inte är nöjd med hjälper vid dig att överklaga beslutet till migrationsdomstolen. Självklart är vi närvarande med dig på plats i domstolen. Migrationsverket och domstolen står för våra kostnader.

Är du tagen i förvar?

I vissa fall har Migrationsverket och Polisen rätt att besluta om att en person ska tas i förvar. Att beröva någon sin frihet är en mycket ingripande åtgärd och du har därför i många fall rätt till ett offentligt biträde.  Begår någon från Advokatbyrån Choice! Vi är specialister på ärenden om förvar och ser alltid till att jobba för ditt bästa. Vi bokar in ett möte med tolk där du befinner dig så fort som möjligt och hjälper dig genom att till exempel överklaga förvarsbeslutet och företräda dig i domstol. Migrationsverket och domstolen står för våra kostnader.

Vill du få hit din familj?

När en person har fått uppehållstillstånd i Sverige kan personens närmaste familjemedlemmar ibland också ha rätt att komma hit. Man kan ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning. För vuxna kan det gälla din partner eller dina barn under 18 år. Om du är ett barn kan det gälla dina föräldrar. Kontakta oss om du vill ha hjälp med en ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning!

Har du fått arbete i Sverige?

Om en person arbetar i Sverige kan man ha rätt att få uppehållstillstånd här. Det får man efter ansökan hos Migrationsverket. Vi hjälper gärna dig och din arbetsgivare med att ta fram en sådan ansökan. Självklart kan vi också erbjuda allmän rådgivning och information kring vad som krävs för att ansöka om uppehållstillstånd på grund av arbete. Kontakta oss för att ställa frågor eller hjälp med en ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete!