Artikelserie: Narkotikabrott

Ett av det absolut vanligaste brotten i Sverige är narkotikabrott, dvs att en person på något sätt hanterat ett preparat som dels har en hälsofarlig och beroende-framkallande egenskap dels är olaglig enligt svensk rätt. Det är inte bara straffbart att bruka narkotika utan även att innehava överlåta, framställa, förvärva, anskaffa, bearbeta, förpacka, transportera eller till och med att förmedla kontakt mellan köpare och säljare trots att du själv inte haft någon befattning med själva narkotikan.


Typer av narkotikabrott

Vi på advokatbyrån Choice har mångårig erfarenhet av alla typer av narkotikabrott och kan därför erbjuda dig som misstänkt för narkotikabrott den bästa juridiska rådgivningen. 


Det finns fyra olika typer av narkotikabrott.

  • Ringa narkotikabrott – Kan ge ett straff från böter till fängelse upp till sex månader.
  • Narkotikabrott av normalgraden – Kan ge ett straff i form av fängelse i lägst 14 dagar upp till 3 år.
  • Grovt narkotikabrott – Kan ge ett straff i form av fängelse i lägst 2 år upp till 7 år.
  • Synnerligen grovt narkotikabrott – Kan ge ett straff på lägst 6 år och upp till 10 år.

Straffskala för narkotikabrott

Hur brottet rubriceras beror på en rad faktorer. Den allra viktigaste faktorn är hur stor mängd det rört sig om. En annan viktig faktor är vilken typ av narkotika det är. T.ex. bedöms heroin som en allvarligare drog än cannabis. Ytterligare en faktor som är av betydelse är i vilket syfte som narkotikan innehafts. Har det varit för eget bruk bedöms det normalt sätt som mindre allvarligt än om du avsett att sälja narkotikan. När det gäller större mängder narkotika är avgörande faktorer för hur brottet ska rubriceras om hanteringen av narkotikan skett yrkesmässigt och om det finns risk att drogerna når allmänheten. En person som däremot blivit tvingad till att hantera narkotika bedöms i regel inte lika hårt som en person som distribuerar narkotika inom en kriminell organisation.


Narkotikastrafflagen – hur funkar det?

Misstänkts man att ha tagit droger för eget bruk brukar detta som huvudregel rubriceras som ett ringa narkotikabrott och straffet för detta blir då allt som oftast 30 dagsböter. Hur stor varje dagsbot blir beror på din inkomst och din ekonomiska situation i övrigt. Om ett narkotikabrott inte bedöms som enbart för eget bruk är den normala påföljden fängelse om det inte finns ett vårdbehov för missbruket. 

Om du blir misstänkt för narkotikabrott är det viktigt att du har en försvarare vid din sida som har erfarenhet och kompetens av den brottstypen. Som framgår av den här artikeln är det en rad faktorer som påverkar vilket eventuellt straff du får om du döms. En advokat från Choice kommer tillvarata din rätt med stor omsorg och expertis. Begär därför en advokat från Choice. Om du inte begär en särskild advokat riskerar du att få en advokat som inte har samma erfarenhet av narkotikabrott som vi har.


Är du misstänkt för narkotikabrott?

Den här artikeln är inte uttömmande på något sätt. Ofta finns det många olika svar på just din fråga. En advokat eller jurist på advokatbyrån kan hjälpa dig att hitta rätt lösning. Har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på 08 10 14 177 eller via info@advokatchoice.se