Brottmål

Vi på Advokatbyrån Choice har stor vana och erfarenhet av att företräda och försvara misstänkta eller utsatta barn, unga och vuxna, yngre och äldre, svenskar och utländska personer. Alla har rätt till ett bra försvar. Kontakta oss på telnr 08-10 44 78 eller info@advokatchoice.se så berättar vi mer!

SV 4

Är du misstänkt för brott?

Om du är misstänkt för brott kommer polisen vilja prata med dig och utreda vad som har hänt. Du behöver då en försvarsadvokat. Du kanske blir frihetsberövad och anhållen hos polisen och senare häktad. Eller du får hem en kallelse om att inställa dig till förhör hos polisen. Polisen kan också ringa dig och ställa frågor. Det bästa är att rådgöra med advokaten innan polisförhöret. Säg det till polisen! Du har rätt att önska vilken advokat du vill, meddela det snarast till polisen. 

 

Begär någon från Advokatbyrån Choice! Vi träffar dig så fort som möjligt. Vi kallar dig till vårt kontor innan polisförhöret. Vi följer med dig på polisförhöret och företräder dig under polisens utredning. Vi stöttar, rådgör och förbereder dig inför rättegång i domstolen. Vi sätter dina behov främst. Och vi företräder ingen annan än dig i processen. Vi hjälper dig med ett bra försvar! I de flesta fall är det staten som står för våra kostnader.

Är du brottsoffer och har blivit utsatt för brott?

Om du har blivit utsatt för ett brott har du oftast rätt att få en advokat eller jurist som hjälper och stöttar dig. Advokaten eller juristen kallas då för målsägandebiträde. I kontakt med polisen har du rätt att begära vilken advokat eller jurist du vill. Det bästa är att rådgöra med målsägandebiträdet innan polisförhöret. 

 

Begär någon från Advokatbyrån Choice! Vi kontaktar dig och träffar dig så fort vi får uppdraget och stämmer av med polisen inför polisförhöret. Som ditt målsägandebiträde följer vi med dig på polisförhöret som stöd och hjälp. Det är viktigt att du så snabbt som möjligt får berätta vad du har varit med om. Vi förbereder dig sedan för eventuell rättegång i domstolen, tar fram eventuell egen bevisning och begär skadestånd för din räkning. Vi är ett bra brottsofferstöd! Staten står för våra kostnader.

Särskild företrädare för barn

Barn och unga under 18 år som har blivit offer för brott av sina föräldrar eller annan nära anhörig har rätt till ett juridiskt biträde som kallas särskild företrädare för barn. Den särskilda företrädaren är advokat eller jurist och arbetar bara för det barnets bästa. Den särskilda företrädaren närvarar vid polisförhör men kan också besluta att barnet eller den unge inte ska närvara vid förhör eller läkarundersökning vid ett speciellt tillfälle. Allt för att ta barnets rätt tillvara. Den särskilda företrädaren företräder och bevakar också barnets rätt i eventuell efterkommande rättegång.