Tvångsvård

Advokatbyrån Choice är specialister på frågor som rör tvångsvård. Om du behöver hjälp ber vid dig kontakta oss på telnr 08-10 44 78 eller info@advokatchoice.se

SV 4

LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga)

Ibland kan kommunen/socialtjänsten besluta att tvångsomhänderta och omplacera ett barn om de menar att barnet far illa. Det är ofta en jobbig och besvärlig situation. En domstol som kallas för förvaltningsrätten ska sedan pröva målet. Du har alltid rätt att begära den jurist eller advokat du vill ha. Prata med socialtjänsten eller förvaltningsrätten, begär någon från Advokatbyrån Choice! Vi utses då som ditt offentliga biträde. 

 

Vi kontaktar dig och träffar dig så fort vi får uppdraget. Vi har stor erfarenhet av dessa mål och vi är vana att företräda både föräldrar och unga i utsatta situationer. Vi förbereder och företräder dig med nit och omsorg inför prövningen av ditt mål vid en muntlig förhandling i domstolen.

LVM (lag om vård av missbrukare)

Kommunen kan besluta att en person som man anser har missbruksproblem ska vårdas oavsett vad personen själv tycker. En domstol som kallas för förvaltningsrätten ska sedan pröva målet. Du har alltid rätt att begära den jurist eller advokat du vill ha. Prata med socialtjänsten eller förvaltningsrätten, begär någon från Advokatbyrån Choice! 

Vi utses då som ditt offentliga biträde. Vi kontaktar dig och träffar dig där du befinner dig så fort vi får uppdraget. Vi har stor erfarenhet av dessa mål och vi är vana att företräda personer som befinner sig i utsatta situationer. Vi förbereder och företräder dig med nit och omsorg inför prövningen av ditt mål vid en muntlig förhandling i domstolen.

LPT (lag om psykiatrisk tvångsvård)

Om en läkare i psykiatri beslutar att du ska vårdas mot din vilja på grund av en allvarlig psykisk störning ska målet prövas av en domstol som kallas för förvaltningsrätten. Du kan också själv överklaga sådan vård samt vissa inskränkningar i din frihet under vårdtiden. Det är domstolen som i perioder bestämmer om vården ska fortsätta eller upphöra. Prata med din läkare eller förvaltningsrätten, begär någon från Advokatbyrån Choice! 

Vi utses då som ditt offentliga biträde. Vi kontaktar dig och träffar dig där du befinner dig så fort vi får uppdraget. Vi har stor erfarenhet av dessa mål och vi är vana att företräda dig som är intagen med tvångsvård. Vi förbereder och företräder dig med nit och omsorg inför prövningen av ditt mål vid en muntlig förhandling i domstolen.

LRV (lag om rättspsykiatrisk vård)

När en domstol har beslutat att du ska vårdas med rättspsykiatrisk vård i stället för att dömas till fängelse ska en domstol som kallas för förvaltningsrätten pröva om vården ska upphöra eller fortsätta. Prata med din läkare eller förvaltningsrätten, begär någon från Advokatbyrån Choice! Vi utses då som ditt offentliga biträde. Vi kontaktar dig och träffar dig där du befinner dig så fort vi får uppdraget. Vi har stor erfarenhet av dessa mål och vi är vana att företräda dig som är intagen med rättspsykiatrisk vård. Vi förbereder och företräder dig med nit och omsorg inför prövningen av ditt mål vid en muntlig förhandling i domstolen.