Advokatbyrån Choice brevhuvud

Uttalande den 12 mars 2020

Jag och mina kollegor på advokatbyrån vet att den här frågan engagerar oss alla. Det är en oerhört ledsam och djupt tragisk händelse. Det finns inte tillräckligt med ord för att beskriva tragedin. Vi är djupt berörda av det som hänt och vi har behövt samla oss.

Lagstiftningen säger att barn ska förenas med sina föräldrar så snart det finns förutsättningar för det. Jag ändrade inställning till LVU-vård i kammarrätten. Det beror på att situationen hade blivit annorlunda. Redan i förvaltningsrätten konstaterade alla att föräldrarna hade gjort framsteg men det var inte tillräckligt. Vid kammarrättens förhandling hade föräldrarna gjort ytterligare framsteg och situationen var stabil. Kammarrätten beslutade i september 2018 att LVU-vården skulle upphöra. När domstolsprocessen var klar avslutades mitt uppdrag. Från hösten 2018 företrädde jag inte längre flickan. Hon var då två och ett halvt år gammal. Jag hade sedan inte någon som helst rätt till insyn i hennes situation. Att nu ett och ett halvt år senare mötas av denna obeskrivliga tragedi berör mig djupt.


Martin Bengtsson, advokat