Marthin Högsten Advokat och delägare

Seger i Högsta domstolen för advokat Marthin Högsten

Advokat Marthin Högsten vinner mål i Högsta domstolen.

Middagstillställningar i tjänsten var inte att anse som en otillbörlig förmån och därmed inte brottsligt. Alla i målet blev frikända. Domen är en viktig slutsats och signal till myndighetspersoner som gör sitt jobb.

Läs mer på Högsta domstolens hemsida:

https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/avgoranden/2020/57153/

Arvoden

För många uppdrag förordnas en advokat av domstolar och myndigheter. För vissa uppdrag kan man ansöka om rättshjälp eller rättsskydd. Hör av dig till oss för mer information. Advokatbyrån kan bistå dig med ansökan om rättshjälp/rättsskydd när det är aktuellt. Den som är missnöjd med en faktura kan vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.