Jurist Oliver Larsson ansluter till Advokatbyrån Choice

Verksamheten växer och byrån har förstärkts genom anställning av advokat Martin Bengtsson under 2018 samt juristen Oliver Larsson i början av 2019.

Arvoden

För många uppdrag förordnas en advokat av domstolar och myndigheter. För vissa uppdrag kan man ansöka om rättshjälp eller rättsskydd. Hör av dig till oss för mer information. Advokatbyrån kan bistå dig med ansökan om rättshjälp/rättsskydd när det är aktuellt. Den som är missnöjd med en faktura kan vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.