Advokat Claes Borgström har avlidit

Vår kära kollega advokat Claes Borgström har lämnat oss i stor sorg och saknad. Han har varit en inspirationskälla både yrkesmässigt och som människa. Våra tankar går till hans hustru Märit och barnen Anna, Joel och Anton.

September Advokatbyrå har skrivit några rader till minne av Claes Borgström. Deras inlägg går att läsa här: https://septemberadvokat.se/

Arvoden

För många uppdrag förordnas en advokat av domstolar och myndigheter. För vissa uppdrag kan man ansöka om rättshjälp eller rättsskydd. Hör av dig till oss för mer information. Advokatbyrån kan bistå dig med ansökan om rättshjälp/rättsskydd när det är aktuellt. Den som är missnöjd med en faktura kan vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.